To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Bilet dla Słuchacza jest bezpłatny Bilet Słuchacza

Bilet dla Słuchacza jest bezpłatny

już niedostępne -

MUZEALIA W KONSERWACJI 6 czerwca 2018

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w siódmej edycji konferencji naukowej Muzealia w Konserwacji, która odbędzie się 6 czerwca 2018 roku w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Głównym celem konferencji jest integracja środowisk naukowych oraz dyskusja nad interdyscyplinarnymi metodami konserwacji, restauracji, przechowywania i udostępniania dzieł sztuki.

Wstęp jest bezpłatny. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Do zobaczenia!

Zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia: http://muzealiawkonserwacji.upjp2.edu.plHARMONOGRAM


9:00-9:15 Rozpoczęcie I panelu konferencji

9:15-9:35 mgr Mateusz Chramiec

Muzeum Narodowe w Krakowie

Metody aranżacji i eksponowania militariów na przykładzie Zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Historia i perspektywy

9:35-9:55 Roksana Bilke

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Różne formy udostępniania dzieł sztuki a ich odbiór przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

9:55-10:15 dr Barbara Ciciora

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kuszenie św. Antoniego Lucjana Wędrychowskiego w Sukiennicach, czyli o konieczności badań interdyscyplinarnych dziewiętnastowiecznego malarstwa religijnego

10:15-10:35 Maria Nowakowska

Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "REGIO"

Ornament jako medium twórcze - casus Łodzi

10:35-10:55 Dyskusja i przerwa kawowa

10:55 Rozpoczęcie II panelu konferencji

10:55-11:15 mgr Inga Widlińska

ASP w Krakowie

Mody w konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Czy takie zjawisko istnieje?

11:15-11:35 mgr Agata Nowakowska-Wolak

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Konserwacja obrazów z kolekcji dawnego ludowego malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

11:35-11:55 mgr Adam Kaźmierczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zespół witraży herbowych ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z przełomu XIX i XX w. - problem konserwacji, restauracji i rekonstrukcji

11:55-12:15 mgr Anna Seweryn

Archiwum Narodowe w Krakowie

Anatomia obrazu - o budowie i degradacji archiwalnych materiałów fotograficznych

12:15-12:35 mgr Anna Konopko

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

"Wyrwana z kontekstu" - badania i projekt konserwatorsko-restauratorski barokowej chorągwi procesyjnej z Janowa Lubelskiego

12:35-12:55 dr Natalia Krupa

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin UPJPII

Tkaniny z obicia ścian Kapitularza Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej - konserwacja i dokumentacja w kontekście realizacji projektu.

12:55-13:15 mgr Anna Warzecha

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kapa koronacyjna ze zbiorów Skarbca Katedry na Wawelu -wstęp do badań nad historią obiektu

13:15-14:30 Dyskusja i przerwa obiadowa

14:30-14:50 Ewa Porzyć

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problematyka konserwacji mebli w stylu Boulle'a

14:50-15:10 Katarzyna Forysiak

Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Mechanizmy niszczenia skór zabytkowych,
na przykładzie obiciowych skór dwóch krzeseł z Krzeszowa

15:10-15:30 Natalia Szudzikowska

Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konserwacja ładownic z oporządzenia wojska z czasów Królestwa Polskiego (1815-1831) ze zbiorów MWP w Warszawie

15:30-15:50 mgr Paulina Maniewska

ASP w Warszawie

Zachować autentyzm - problematyka konserwacji trzech średniowiecznych, tekstylnych wianków z kościoła Mariackiego w Gdańsku przechowywanych w Muzeum Narodowym w Gdańsku

15:50-16:10 Dyskusja i przerwa kawowa

16:10-16:30 mgr Katarzyna Novljakovic

Muzeum Narodowe w Krakowie

O dwustronnie malowanym obrazie Lippo d'Andrea - florenckiego malarza z XVw.

16:30-16:50 mgr Piotr Białko

Firma Konserwatorska Piotr Białko Zabytki Malarstwa, Rzeźby, Architektury

Prace konserwatorskie przy gotyckich ołtarzach z warsztatu Mistrza z Gościszowic

16:50-17:10 mgr Paulina Krupa

ASP w Krakowie

Kilka uwag o kamiennych oraz gipsowych dziełach sztuki rzeźbiarskiej warsztatu Stehlików ze szczególnym uwzględnieniem Ołtarza głównego i ołtarzy bocznych z Bazyliki OO. Franciszkanów w Krakowie

17:10-17:30 mgr Katarzyna Dobrzańska, mgr Magdalena Lentowicz

WKiRDS ASP w Krakowie

Konserwacja i badania jednego z niewielu zachowanych wielkoformatowych obrazów religijnych przypisywanych Janowi Bogumiłowi Plerschowi

17:30-17:50 mgr Tanita Ciesielska

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zwiastowanie Jana Michałowicza. Kluczowe zagadnienia związane z wyjęciem alabastrowej płaskorzeźby ze ściany.

17:50-18:15 Dyskusja i przerwa kawowa

18:15 Zakończenie konferencji
Zobacz również:

konferencje konferencje w Krakowie wydarzenia Kraków